Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Δεν έχει δικαιώματα η Τουρκία στην Μεσόγειο. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο