Αλλαγές από αύριο στον τρόπο διευθέτησης ραντεβού για εμβολιασμό