ΑΝΑΛΥΤΗΣ | Γεμάτα τα καταστήματα εστίασης και στην Νέα Ηρακλείτσα