Αναπτυξιακές δυνατότητες μέσω προγράμματος “Τρίτση” στο επίκεντρο επαφών Στ. Πέτσα στο Ηράκλειο