“Ανάσα” στο σύστημα υγείας: Μειώνονται οι θάλαμοι COVID