Ανέστης Τσουρουκίδης, έκοψαν τα δέντρα χωρίς να ενημερώσουν