Άγγελος Συρίγος, Απρόβλεπτες εξελίξεις στο Ισραηλινό μέτωπο. Παρουσία της ΜΙΤ στη λωρίδα της Γάζας