Άγγελος Συρίγος, Τα νέο-Οθωμανικά σχέδια του Ερντογάν, ο ρόλος της Λιβύης και το διεθνές δίκαιο