Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υποχρεωτικό εμβολιοσμό και σε άλλες ομάδες στο δημόσιο