Άνοιξε η εστίαση: Δειλά-δειλά βγαίνει ο κόσμος, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα