Αντιδράσεις για τα προβλήματα πρόσβασης προς τα καταστήματα τους