Απαντήσεις Ιωάννου σε ερωτήματα δημοσιογράφων για το Εμβολιαστικό Πλάνο