Απονομή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε 3 τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ