Άρχισε η κατανομή εδρών από τα πρώτα αποτελέσματα από τη ροή καταμέτρησης