Χρήστος Μέτιος | Είναι ξεκάθαρο ποιος έχει την ευθύνη για τη Νυμφαία, όχι σίγουρα η Περιφέρεια