Δευτέρος σε δημοφιλία ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος