Διαχείριση της πανδημίας: Οι νόμοι, τα διατάγματα, τα SMS και οι εξαιρέσεις που αγανακτούν