Δημήτρης Καραϊτίδης, Να αντιδράσουμε στις Τουρκικές προκλήσεις. Δείχνουμε υπερβολική αβρότητα