Δημήτρης Κούβελας: Παρενέργειες εμβολίων σε αγγεία, ενδοθήλιο (μελέτη). Να αναστείλουν εμβολιασμούς