Αιχμές αντιπολίτευσης για αποκλεισμό μνημείων από εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού