ΕΕ: 34% των ενηλίκων έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου…