Ευχές και Ευχαριστήρια μηνύματα απο το σωματείο των εμπόρων της λαϊκης αγοράς