Εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη στο Υπουργείο Υγείας