«Εμβολιαστικός διαδρομος» στα σύνορα Βουλγαρίας – Βόρειας Μακεδονίας…