Εν αναμονή των Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα | Ανταπόκριση από Γιώργο Νελόπουλο – Λονδίνο