Ενδιάμεσες εκπτώσεις για τον εμπορικό κόσμο της Περιφέρειας ΑΜΘ