Ενθαρρυντικές οι πρώτες εικόνες απο το άνοιγμα τησ εστίασης