Επιστρέφουν οι φοιτητές στις σχολές τους στις 10 Μαΐου με self test