Εργα διαπλάτυνσης μετα το Παλιό Νοσοκομείο για θέσεις πάρκινγκ και πρασίνου