Έτοιμη για χορήγηση και τρίτης δόσης εμβολίου, αν χρειαστεί, η Κύπρος