Φεστιβάλ “για επιστημονικούς λόγους” σε Ισπανία και Βρετανία…