Φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό και…ο Μάκης που έψαχνε τον Πρόεδρο