Για πρώτη φορά στην ιστορία ιδιωτικός στρατός αποκτά F16 Viper