Γιάννης Μάζης, Στόχος της Ελλάδας πρέπει να είναι μια συμμαχία με Γαλλία, Ισραήλ και Αίγυπτο