Γιώργος Καραμπελιάς: Η Ελλάδα σήμερα. Προκλήσεις και Όραμα – 1η Β’ Κύκλου Διαλέξεων