Οι δικαιούχοι για το νέο σχέδιο εφάπαξ στήριξης προς επιχειρήσεις