Η Δρ. Κολιού για τον εντοπισμό κρουσμάτων ινδικής μετάλλαξης και στην Κύπρο