”Οι Έλληνες δημιουργούν το ΝΑΤΟ της Μ Ανατολής & της Α Μεσογείου”