Η Φωτεινή Παπαδοπούλου στο Alphanews.Live για τις δράσεις του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού