Η γραμματέας Κοινοτικού Συμβουλίου Γιόλου για την επιδιόρθωση δρόμου που κατέρρευσε