Η Ιωσηφίνα Αντωνίου για την εκπροσώπηση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων