Η νέα Βάση Αεροπυρόσβεσης για να μην καεί ούτε σπίθα πρασίνου