Η ΠΑΣΥΝΟ για τις βάρδιες νοσηλευτών στα Εμβολιαστικά Κέντρα