Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες…