Η προστασία των θέσεων εργασίας και ο στόχος μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης…