Η προτεραιότητα των μαζικών εμβολιασμών στα νησιά έκλεισε 8 γραμμές στην Κρήτη