Οι πρώτες ελευθερίες με την άρση του lockdown | Αλλαγές για γυμναστήρια και μουσική στην εστίαση