Η «Θεία Κωμωδία» του Δάντη σε τροχιά γύρω από τη γη