Ικανοποίηση και προβληματισμός για το άνοιγμα των σχολείων