Είκοσι νέες θέσεις σπουδαστών για νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο ΔΙΠΑΕ Καβάλας